Gwarant

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem osobowym, co oznacza, że obejmuje ochroną życie i zdrowie człowieka. W sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w skutek którego ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu bądź zmarł, wypłacane jest odszkodowanie. 100% świadczenia przyznane zostanie w razie śmierci ubezpieczonego. W razie złamań bądź uszkodzeń ciała wypłacane jest odszkodowanie zależne od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW może występować samodzielnie (np. dla uczniów, studentów, sportowców) lub może stanowić dodatek do innych ubezpieczeń, np. komunikacyjnego (gdzie ochroną zostanie objęty kierowca i pasażerowie).