Gwarant

Ubezpieczenie NNW szkolne

Jest to dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które chroni finansowo zdrowie i życie dziecka. W razie uszczerbku na zdrowiu, następuje wypłata odszkodowania. Ochrona działa nie tylko w szkołach, ale również poza nimi. Oferujemy także ubezpieczenia, które mają w zakresie wyczynowe uprawianie sportu, m.in. jazda konna, sporty walki, narciarstwo, piłka nożna, siatkówka, lekkoatletyka, koszykówka oraz zapewniają zwrot kosztów wizyty lekarskiej i badań w przypadku boreliozy nabytej przez ugryzienia kleszcza.