Gwarant

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie powinno być dobrze dobrane i skrojone pod Państwa potrzeby. Oferujemy różne rodzaje zabezpieczenia – od samych umów podstawowych (na wypadek śmierci), po rozbudowane polisy obejmujące również następstwa nieszczęśliwych wypadków, odszkodowania za każdy dzień pobytu w szpitalu, świadczenie na wypadek urodzenia dziecka czy też pomoc w razie poważnego zachorowania.
Jednocześnie możemy zaoferować polisy nietypowe, np. posagowe – by przygotować dziecko na start w dorosłość – określona suma pieniędzy zostanie wypłacona nawet w przypadku śmierci opiekunów.