Gwarant

Ubezpieczenia komunikacyjne

Oferujemy zarówno ubezpieczenia OC pojazdów (ubezpieczenie obowiązkowe w Polsce, którego zakres został uregulowany ustawowo – wypłacone jest z niego odszkodowanie w razie szkody wyrządzonej z naszej winy nie tylko w mieniu, ale i na zdrowiu) jaki i Autocasco, Assistance, czy też ubezpieczenie szyb i inne. AC to dobrowolne ubezpieczenie, które ma zapewnić ochronę Ubezpieczonemu w razie szkody z jego winy, zderzenia się z innym pojazdem bądź zwierzęciem, kradzieży pojazdu, pożaru bądź w razie działania czynników atmosferycznych, np. gradu.
Często klienci pytają nas również o usługę holowania, która jak wiadomo, może być bardzo kosztowna – zwłaszcza, jeśli wybieramy się na wakacje za granicę. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferuję różny zakres ASSISTANCE – niektóre warianty obejmują tylko pomoc po kolizji na terenie naszego kraju, inne zapewnią holowanie naszego pojazdu w razie awarii nawet daleko od granicy z Polską. Jeśli samochód zostanie nagle unieruchomiony na trasie, jeśli posiadamy polisę ASSISTANCE wystarczy telefon do ubezpieczyciela, który szybko zorganizuje potrzebną pomoc. Omawiane ubezpieczenie dostępne jest razem z OC/AC, ale może być także wykupione osobno (np. na czas wakacji za granicą).